Gewoondoorgaan is een website gericht op werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en graag door willen werken.
Wij motiveren, stimuleren en adviseren 65+ werknemers om door te werken en delen belangrijke informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen binnen het arbeidsrecht, verdeeld over drie thema's.

Juridisch
Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten tussen de werkgever en werknemer. Deze rechten en plichten zijn opgenomen in de wet en in de arbeidsovereenkomst die werkgever en werknemer samen overeen zijn gekomen. Het arbeidsrecht is echter een ingewikkeld recht dat altijd in beweging is. Dit maakt het voor zowel werkgever als werknemer soms lastig antwoord te vinden op arbeidsrechtelijke vragen. Het juridische thema van gewoondoorgaan richt zich op de wetten en regelgeving binnen  het arbeidsrecht specifiek gericht op werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Huidige wetgeving en nieuwe wetgeving worden hier zorgvuldig uitgelegd en arbeidsrechtelijke juridische vragen worden hier beantwoord.

Praktisch
Het praktische thema richt zich op de situaties die zich in de praktijk voordoen. Dit thema richt zich specifiek op situaties die binnen het gebied van werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd. Zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst als 65+, afwezigheid op de werkvloer wegens ziekte: het ziekteverzuim of  beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Niet alle 65+ weten welke risico's ze kunnen lopen of hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan. Daarnaast informeert Gewoondoorgaan over de verschillende algemene situaties die zich in de praktijk voor kunnen  doen, zoals een proeftijd of een schorsing.
Wanneer u als 65+ door blijft werken draagt u nog wel loonbelasting af, maar bent u niet meer verzekerd voor bepaalde verzekeringen, waaronder de Ziektewet, Werkloosheidswet en nog een aantal andere verzekeringen. Gewoondoorgaan informeert over het effect van doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd gericht op werknemersvverzekeringen.

Financieel
Het financiële thema van gewoondoorgaan richt zich op de financiële kant van werknemers met de pensioengerechtigde leeftijd. Een paar voorbeelden die hierbij gegeven kunnen worden zijn de vergoeding bij ontslag, vergoeding bij ziekte, maar ook het kostenplaatje van een gerechtelijke procedure. Gewoondoorgaan wil inzicht geven in het financiële aspect die betrekking heeft op 65+ werknemers. Wij geven uitleg over de verschillende kostenposten en vergoedingen. Naast de financiële aspecten die betrekking hebben op de relatie tussen werknemer en werkgever is er nog een belangrijk financieel onderdeel, de belasting en de AOW-Uitkering. Over deze twee onderwerpen geeft Gewoondoorgaan veel informatie.